JUST NU! Få 10% rabatt på hela sortimentet med koden #Sommar2024

Säkra leveranser

Snabb kundtjänst

Säker betalning

Hög kvalité

Köpvillkor

1. Allmänt om Tidblom Wines, Tidblom Group och våra produkter

1.1 Tidblom Wines ApS (39560372) (nedan kallat ”Tidblom Wines”, ”vi” eller ”oss” är ett helägt dotterbolag till Tidblom Group AB, org.nr 559072-8142. Bolaget tillhandahåller E handels tjänst via Tidblomgroup.com

1.2 Dessa allmänna köpvillkor (”Köpvillkor”), tillsammans med vår Integritetspolicy och övrig information på Tidblomgroup.se, gäller för din användning av våra tjänster, registrering och användning av ditt medlemskonto och för alla dina köp av våra produkter. Genom att registrera dig som medlem och/eller genomföra köp av våra produkter accepterar du att vara bunden av den vid var tid gällande versionen av dessa Köpvillkor.

1.3 På Tidblomgroup.com kan du handla olika produkter, framförallt säljer vi vin på flaska men även presentkort samt diverse evenemang och upplevelser (gemensamt kallade för ”produkt” eller ”produkter”). samarbetspartners).  Vin får, enligt dessa köpvillkor, endast köpas av enskilda personer (ej företag) och endast vara avsett för ditt eller din familjs personliga bruk. Företags köp av presentkort, vinprovningar eller andra icke-alkoholhaltiga varor omfattas dock av dessa köpvillkor.

1.4 För att bli medlem i vår vinklubb på Tidblomgroup.com måste du vara minst 20 år gammal och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av dessa köpvillkor.

 1. Medlemsuppgifter, personuppgifter, lösenord etc.

2.1 Registrering som medlem på Tidblomgroup.com är gratis och sker vid första beställning. Endast ett medlemskonto per person får registreras. Vid registrering som medlem ombeds du att lämna vissa personuppgifter och bekräftar och ansvarar därigenom för att de uppgifter som du lämnar är korrekta och fullständiga. Eftersom svensk lagstiftning kräver att individer måste vara 20 år eller äldre för att handla alkoholhaltiga drycker behöver vi bland annat registrera ditt personnummer när du skapar ett medlemskonto.

2.2 Tidblom Wines/Tidblomgroup behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och vår Integritetspolicy. För närmare information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy, vilken utgör del av dessa Köpvillkor.

2.3 Ditt lösenord är nyckeln till ditt medlemskonto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och förvara lösenordet på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Det är ditt ansvar att se till att ingen annan än du själv kan använda ditt medlemskonto samt att inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon obehörig. Glöm därför heller inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska omedelbart informera Tidblom Wines/Tidblomgroup, och ändra ditt lösenord, om det kan misstänkas att ditt lösenord av någon anledning kan ha kommit i orätta händer. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts till Tidblomgroup.com

 1. Immaterialrättsligt skyddat material

Alla bilder, all text och annat innehåll på Tidblomgroup.com är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller andra immateriella rättigheter samt därtill relevanta regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på Tidblomgroup.com, Tidblom Group/Tidblom Wines eller dess licensgivares exklusiva egendom för vilken Tidblomgroup har ägande- eller nyttjanderätt. Om inte annat anges i Köpvillkoren är det inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, publicera, licensiera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som Tidblomgroup har ägande- eller nyttjanderätt till.

        4. Beställningar och leveransvillkor

4.1 Samtliga på Tidblomgroup.com utannonserade produkter säljs till det pris som anges på Tidblomgroup.com och erbjuds så långt lagret räcker. Vi kan tyvärr inte garantera att slutsålda produkter kommer att levereras senare eller ersättas av andra produkter. Om vi därför avböjer viss order, helt eller delvis, gäller vårt avböjande även för tiden därefter. Tidblomgroup/Tidblom Wines reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter och abonnemang som marknadsförs på Tidblomgroup.se.

4.2 Din beställning kan göras på Tidblomgroup.com Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat beställningen och skickat kvitto. Orderbekräftelse skickas normalt per e-post senast en timme efter din beställning och kvitto skickas så snart betalning har mottagits. Orderbekräftelse och kvitto är giltiga även om de skulle sänts till icke fungerande e-postadress.

4.3 Genom bekräftelse och kvitto enligt punkt 4.2 ovan är köpet fullbordat. Tidblomgroup/Tidblom Wines ser därefter till att vinet transporteras till dig genom en oberoende transportör.

4.4 nedan. Vilka alternativ som är tillgängliga för just ditt postnummer framgår när du lägger din beställning i kassan.

4.5 Så kallad normal leverans sker normalt inom 5-7 dagar från fullbordat köp. På våra mest populära varor kan vi ofta erbjuda snabbleverans i Skåne som normalt sker inom 1-4 dagar från fullbordat köp. Leveranstiden kan variera beroende på var i landet du bor. Avvikelser i leveranstid kan också förekomma om produkten är slutsåld eller försenad från vår leverantör eller om beställningen avser en förbokning av en icke lagerhållen produkt. Om din beställda produkt är slutsåld eller av annan anledning inte kan levereras på normal leveranstid kommer vi att sträva efter att ange om produkten kommer att finnas i lager igen eller när leverans kan ske. Om du inte längre önskar din order kan du i samband härmed utan avgift avbeställa ordern. Avbeställning ska vara oss tillhanda senast 7 dagar efter det att du mottog vårt besked.

4.6 Om leverans enligt ovan inte kan genomföras på grund av att behörig mottagare inte är tillgänglig på leveransadressen vid leveranstillfället, att legitimationskravet i punkt 5 nedan inte kan uppfyllas eller annan omständighet som beror på dig som köpare och mottagare av produkterna, är du ersättningsskyldig för kostnaderna för omleverans av de beställda produkterna samt eventuella andra kostnader som uppkommer för Tidblom Wines i samband med att leverans inte kan genomföras, inklusive kostnader för lagerhållning av produkterna tills omleverans kan genomföras. Det är även ditt ansvar att utan dröjsmål kontakta info@tidblomgroup.com för att boka en ny leverans. Tidblom Wines förbehåller sig rätten att istället för omleverans, på din kostnad, returnera produkterna till vårt lager i Danmark.

4.7 Om du inte önskar att få din försändelse hemlevererad kan du i kassan istället välja att hämta din försändelse på lagret i Kokkedal Danmark. Särskilda upphämtningstider gäller, kontakta oss om tid. Ej avhämtad försändelse debiteras med en avgift om 295 kr.

 1. Legitimationskrav

5.1 Oavsett om du beställt hemleverans, eller hämtar din försändelse på vårt lager, måste du, eller någon annan som är över 20 år, ta emot och kvittera försändelsen samt uppvisa giltig legitimation. Om ett bud hämtar upp din beställning på vårt lager måste både ditt och budets legitimation uppvisas.

5.2 Tidblom Wines förbehåller sig rätten att vägra leverans ifall misstanke finns om att mottagaren är berusad, under 20 år eller om det i annat fall finns misstanke om att tjänsten missbrukas.

 1. Transportskador

Om din försändelse skadas under transporten ska detta anmälas omgående till vår kundservice info@tidblomgroup.com. För att vi ska kunna reklamera transportskadan krävs reklamation inom vissa tidsramar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skada inom 24 timmar. Vi kommer att ombesörja en ny försändelse kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt, alternativt ge dig pengarna tillbaka. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du uppmärksammar transportören på detta vid mottagandet av försändelsen och ta gärna ett foto om du har möjlighet. För att reklamationen mot leverantören ska kunna hanteras korrekt ber vi dig spara emballaget och adresslappen som kom med den fraktskadade försändelsen.

 1. Betalningsvillkor

7.1 Beställning på Tidblomgroup.com

7.1.1 Vid beställning på Tidblomgroup.com kan betalning ske mot faktura eller kort i Klarna Checkout, i enlighet med villkoren nedan.

7.1.2 Det huvudsakliga betalningssättet på Tidblomgroup.com är Klarna Checkout. Vid betalning med Klarna Checkout gäller också Klarnas villkor, dessa återfinns på: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv_se/checkout

 1. Ångerrätt

8.1 Om du inte är nöjd med en produkt du köpt på Tidblomgroup.com eller av annan anledning ångrar ditt köp har du i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att inom 14 dagar från det att du tagit emot produkten utnyttja din ångerrätt och frånträda köpeavtalet utan angivande av skäl. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i väsentligen oförändrat skick och ingen försegling brutits.

8.2 Om du vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att du före ångerfristens utgång meddelar oss på info@tidblomgroup.com . Meddelandet ska innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på produkten. Om så hellre önskas kan du även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, denna återfinns på konsumentverket.se

8.3 Om du utnyttjar ångerrätten betalar du själv fraktkostnaden för att skicka tillbaka produkten till vårt lager och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Produkten ska skickas tillbaka inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade oss om ditt utövande av ångerrätten. Produkten ska skickas lämpligt emballerad.

8.4 Återbetalning till dig sker genom det betalningsalternativ som du valde vid köpet, om inte annat överenskommits eller hinder finns för sådan återbetalning. Tidblom Wines förbehåller sig rätten att från återbetalningsbeloppet dra av en summa som motsvarar produktens värdeminskning jämfört med dess ursprungliga värde för det fall sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som kan anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 1. Garantier och ansvarsbegränsningar

9.1 Vi på Tidblom Group och Tidblom Wines är måna om kvaliteten på våra produkter. Skulle någon produkt du beställt på Tidblomgroup.se vid leverans visa sig bristfällig eller felaktig ersätter vi produkten med en ny eller ger dig pengarna tillbaka. Reklamation av produkten ska ske till info@tidblomgroup.com

9.2 Utöver garantierna enligt ovan ersätter vi dig endast för dina styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från vår sida. Vi ansvarar aldrig för förlust av data, indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga, eller andra följdskador.

 1. Administrativa åtgärder och skatter

10.1 Tidblom Wines erlägger alla nödvändiga skatter samt utför alla administrativa åtgärder som uppkommer därtill, i samband med leverans av produkterna till dig. Alla priser på Tidblomgroup.com inkluderar skatter samt administrativa kostnader. Genom att acceptera dessa Köpvillkor accepterar du att Tidblom Wines utför de administrativa åtgärder som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig enligt nuvarande eller framtida lagar och regler.

10.2 För det fall Tidblom Wines åtgärder enligt ovan inte godkänns av berörd myndighet är du skyldig att utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig.

10.3 Tidblom Wines ansvarar inte för eventuella åtaganden som Tidblom Wines har gentemot dig vilka inte kan genomföras på grund av att de rättsliga reglerna gällande privatimport av alkoholhaltiga drycker ändrats genom framtida lagstiftning, domstols- och eller myndighetsbeslut.

 1. Användargränssnitt, cookies och tillgänglighet

11.1 Tidblom Wines.com är anpassat för att användas med webbläsarna Microsoft Internet Explorer 11 för PC, Chrome v54 för PC/Mac och Safari v10 för Mac samt den vid var tid senaste versionen av Safari för iOS respektive Chrome för Android. Vi kan tyvärr inte garantera funktion med äldre versioner av eller andra webbläsare än de som anges ovan.

11.2 För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy längst ner på sidan

11.3 Vi åtar oss att göra vårt bästa för att se till att Tidblom Wines är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Tidblomgroup.com för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara.

11.4 Tidblomgroup.com görs tillgänglig för dig via Internet. Vi kan ej garantera att vår webbplats eller uppkopplingen till den är felfri, avbrottsfri, störningsfri, virusfri, etc. Vi kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå Tidblomgroup.com eller några som helst fel som besöket på vår webbplats kan orsaka din hård- eller mjukvara.

 1. Datasäkerhet

Det är otillåtet att försöka kringgå säkerhetsåtgärderna på Tidblomgroup.com eller att använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, överbelasta eller försämra webbplatsen. Det är otillåtet att använda annan medlems inloggningsuppgifter eller lämna ut dina egna medlemsuppgifter till annan. Det är vidare otillåtet att försöka skaffa sig tillgång till datorsystem eller nätverk som omfattas av Tidblomgroup.com eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits genom Tidblomgroup.com. Handlingar som bryter eller försöker bryta mot datasäkerheten, såsom dataintrång, kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas.

 1. Avstängning, brott mot Köpvillkoren

Vi har rätt att stänga ditt konto hos oss och neka köp om du trots påminnelse inte betalt beställda produkter inom angiven tid, om vi misstänker att du missbrukar ditt medlemskonto, om vi misstänker att du inte är 20 år eller över, om du vid upprepade tillfällen uppträtt berusad vid leveranstillfället, eller om du på annat sätt väsentligen bryter mot dessa köpvillkor. Du är skyldig att ersätta Tidblom Wines för all direkt och indirekt skada som du orsakat Tidblom Wines i anledning av brott mot dessa köpvillkor.

 1. Överlåtelse

Ditt konto hos oss är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger vi rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

 1. Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa köpvillkor träder i kraft i samband med att nya villkor publiceras på Tidblomgroup.com. Vi har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa köpvillkor har du rätt att säga upp ditt medlemskonto genom skriftligt meddelande till oss. Om sådan uppsägning inte sker, anses du ha godkänt de nya villkoren.

 1. Forcemajeure

Tidblomgroup/Tidblom Wines är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständigheter som vi inte kan råda över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar. Sådana omständigheter kan t.ex. vara krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, allmän arbetskonflikt, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller ändrad myndighetsbestämmelse. Om sådana omständigheter skulle uppstå åtar sig Tidblom Wines att utan dröjsmål informera dig om den aktuella situationen. Har omständigheterna varat längre än tre månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ovanstående gäller även då underleverantör eller annan med vilken Tidblom Wines samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i ovan.

 1. Tvingandelagstiftning

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa Köpvillkor.

 1. Tvister

Tvist med anledning av dessa Köpvillkor eller din användning av Tidblomgroup.com ska slutligt avgöras av svensk domstol. Tvister bör dock primärt lösas i samförstånd efter diskussion mellan dig och oss.

 1. Alkohol

Många av våra produkter innehåller alkohol. Alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Vi tar ej ansvar för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av våra produkter.

 

Cookie Policy

Cookies på tidblomgroup.com lagras i 1 månad.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras lokalt på din dator där information om exempelvis er aktuella varukorg, sparade adressuppgifter med mera lagras. Denna cookie är krypterad och används enbart för att snabba upp processen för er när ni handlar via vår sida.

Förtur, fynd & fakta- missa INTE vårt nyhetsbrev!

Kampanjer, nyheter och intressanta vinhistorier.

Välkommen till vår vinbutik!

Här har du vår nya butik, med nytt fräscht utseende, enklare sökfunktion, lättare navigering och mycket mer.

Tänk på att du måste fyllt 20 år för att få titta in!

Är du över 20 år?